โรงแรมชาร์ลีเฮ้าส์ ปิ่นเกล้า เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” (ส่วนลด 40%) 

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นการรวมกันระหว่าง "เที่ยวปันสุข" และ "เราไปเที่ยวกัน" มาเป็นโครงการเดียว คือ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีระยะเวลาโครงการรวม 4 เดือน ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใน วันที่ 15 ก.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ที่ลงทะเบียน และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องโหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของ ธนาคารกรุงไทย และกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของโครงการได้

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” มีรายละเอียด ดังนี้

  1. สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก รัฐบาลจ่ายให้ 40%ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน) สามารถใช้สิทธิ์ 1 คนต่อ 5 ห้อง/คืน หรือ 1คนต่อ 1 ห้อง/5คืน และเมื่อจองที่พักแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้
  2. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600บาทต่อห้องต่อคืน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง เวลา 17.00  น. ของวัน check-in ซึ่งจะได้รับทุกวันที่มีการ check-in โดยคูปองสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ Check-in ในโรงแรม จนถึงเวลา 23.59 น. ของ Check-out  โดยมีเงื่อนไขว่าต้องนำไปใช้ในร้านค้าที่ร่วมโครงการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกับที่ตั้งของโรงแรมที่พักเท่านั้น ซึ่งถ้าใช้เงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่หมด จะไม่สามารถนำกลับมาใช้ที่จังหวัดของตนเองได้ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
  3. สนับสนุนค่าเดินทางตั๋วเครื่องบิน รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%ของค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเว็ปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริงจำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนหรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/

107000669 3008530125933675 7110814579783789435 o